Wat bepaalt de keuze voor een basisschool? - de resultaten

Waarschuwing: In dit artikel lees je de resultaten van het onderzoek. Het onderzoek bestond uit 30 vragen waar ontzettend veel informatie uit is gekomen. Oftewel; dit is een lang artikel! Maar ik beloof dat het reuze interessant is!

Ik heb zoveel mogelijk buiten beschouwing gelaten hoe ik de resultaten interpreteer of wat me opvalt. Dit kun je lezen in mijn volgende blog!

Voordat ouders starten met zoeken

Ik wilde een beeld vormen van het proces dat ouders doorlopen vóórdat de daadwerkelijke zoektocht begon. Toen ik vroeg wat het eerste was wat ouders deden toen ze op zoek gingen naar een basisschool voor hun kind, zei ruim de helft dat ze eerste online zochten welke basisscholen er überhaupt in de omgeving waren.

Anderen praten met hun omgeving (25%) en brachten hun ‘eisen’ in kaart (9%). Een klein deel (ook 9%) wisten sowieso al naar welke school hun kind zou gaan. Dat werd om verschillende redenen veroorzaakt; vaak doordat er geen andere keuze was of omdat ze zelf ooit naar de betreffende basisschool zijn geweest.

De verhouding tussen online en offline zoeken gaat ongeveer 50/50 op. Maar wat dat betekent voor communicatiemogelijkheden…

Natuurlijk vraag je je af wát dan belangrijk is in de keuze van een basisschool. Die vraag heb ik ook gesteld. Ouders konden hier meerdere mogelijkheden aanklikken. De absolute koploper is de onderwijsmethode.

De locatie van de school (in welke wijk/woonplaats) en reisafstand werden ook flink gewaardeerd. In mindere mate, maar toch relevant, waren dat de activiteiten georganiseerd door school, bepaalde lessen en kinderopvang. Bij ‘overige’ werd het geloof genoemd. Het zijn allemaal onderwerpen die je in de schijnwerper kan zetten, maar waar je verder vaak geen invloed op hebt.

Welke rol speelt…?

Oké, er komen een aantal scholen op de keuzelijst. Ik vroeg welke zaken doorslag geven of je wel of geen afspraak maakt met een basisschool (voor een rondleiding)? Wat zorgt ervoor dat je voet over de drempel zet?

Opnieuw worden onderwijsmethode en locatie (zowel plaats als reisafstand) als belangrijke factoren gezien. Bij meer dan de helft wordt aangegeven dat deze een grote rol spelen in hun keuze. Toekomstige leerlingen komen vaak uit de buurt van de school.

Daarnaast spelen persoonlijk contact (van de school) en aanbevelingen van anderen (bijvoorbeeld buren, vrienden en familie) ook een grote rol. Dit is een zachte kant van het keuzeproces, eentje waar je als school heel goed op kunt inspelen.

Wat wel maar vaak in beperktere mate, een rol speelt is: de aanbieder van kinderopvang, website en aanzien.

Andere websites gericht op basisscholen spelen een beperkte tot geen rol. De website van de Onderwijsinspectie wordt het meest gewaardeerd. De websites scholenopdekaart.nl en allecijfers.nl/basisscholen werden hiernaast beoordeeld. Meer dan de helft van de ouders gaf aan dat deze sites geen rol speelden in hun keuze om een afspraak te maken.

En waar de ouders het minst om geven? Drukwerk (denk dan aan brochures, flyers, kaarten) en social media.

Waar de antwoorden heel erg over verdeeld waren, is de open dag. De meeste ouders waarderen dit wel, maar niet alle ouders hebben gebruik kunnen maken van een open dag. Er kunnen volgens mij drie redenen zijn om geen open dag te organiseren:

 1. Het kon niet vanwege de maatregelen in het kader van COVID-19
 2. Het is een bewuste keuze, omdat de school al (teveel) ingeschreven leerlingen heeft.
 3. De school heeft genoeg aanwas en heeft voldoende middelen om ouders persoonlijk te woord te staan en rond te leiden óf er wordt een bewuste keuze gemaakt om geen tijd en energie kwijt te zijn aan de organisatie ervan.

“Onze website ziet er niet uit.”

Als je het over communicatie hebt, gaat de aandacht al snel uit naar de website. Natuurlijk prima, maar welk doel dient het. De website voor basisscholen wordt volgens mij vooral bekeken door nieuwe ouders en werkzoekenden (en dan wel specifiek leerkrachten, IB’ers en directeuren die op zoek zijn naar een andere school).

Ik gooide er een stelling in:

“De website van de school is het belangrijkste online visitekaartje”. Let wel… online visitekaartje dus!

Op een schaal van 5 sterren scoorde deze stelling een 3,5. 38 van de 70 respondenten gaven 4 of 5 sterren aan deze stelling, waar de schaal heel erg oneens (1 ster) tot heel erg eens (5 sterren) liep.

Was alle informatie goed te vinden? Dat is heel erg verdeeld. Soms wel, soms niet. Er waren ook een aantal ouders die hebben aangegeven dat ze überhaupt niet op de website hebben gekeken.

En naar wélke informatie ben je dan op zoek als je kijkt naar de website van de basisschool? Ik heb hier een breed scala aan antwoorden ontvangen, maar de koplopers zijn:

 • Visie (op het onderwijs), missie en kernwaarden
 • Onderwijsmethode, en dan vooral HOE wordt dit op jouw school toegepast of geuit?
 • De grootte van de school en/of klassen
 • Het rooster en tijden van de school
 • Sfeer en beeldmateriaal

Ouders zoeken naar een goed gevoel dat enerzijds wordt bevestigd door feitelijke informatie (rooster, waar is de school, hoe ziet het eruit, schoolgids, kalender) en anderzijds willen zij meegenomen worden (hoe ziet een dag er nou eigenlijk uit, wat betekent de onderwijsmethode voor mijn kind, is er een pestbeleid, hoe wordt er omgegaan met…). Je leest er meer over in mijn bevindingen.

De concurrent

Wat hadden andere scholen kunnen doen om jouw interesse te kunnen wekken? Sommige scholen hadden hun ‘klantenservice’ beter op orde kunnen hebben. Dat wil zeggen; sneller reageren op een verzoek voor een kennismaking of überhaupt terugbellen.

En op sommige factoren heeft een school nu eenmaal geen invloed. De kern zit ‘m in gevoel en zichtbaarheid. Als het gaat over gevoel, dan hebben ouders echt de behoefte om te begrijpen waar hun kind mogelijk naar toe gaat:

Bij een aantal scholen mochten we niet kijken tijdens de schooltijden. Alleen als de lessen afgelopen waren, konden ween rondleiding krijgen. Uiteindelijk zijn we toch niet voor deze scholen gegaan, omdat we hier geen goed beeld konden krijgen van de sfeer op school tijdens de lessen.” – een ouder.

En wat betreft zichtbaarheid worden flyers en social media toch als opties genoemd.

En hoeveel scholen bezoek je dan?

Bijna 26% van de ouders bezocht één school. Veruit de meeste ouders (40%) bezochten 2 scholen.

20% van de ouders bezocht 3 scholen. Bijna 13% van de ouders bezochten 4 of 5 scholen. Er was één ouder die geen school heeft bezocht en er zijn geen ouders die meer dan 5 scholen hebben bezocht.

Ik vroeg uiteraard of ouders over dit deel nog iets kwijt wilden. Ik kreeg in de meeste gevallen een toelichting van hoe de keuze is gemaakt. Hierbij waren er geen opvallende zaken; het bevestigde vooral wat de ouders ervoor ook al hadden aangegeven via gesloten en open vragen.

De keuze is gemaakt! En dan?

Allereerst, wat was nu dé doorslaggevende reden? Ouders kregen een gesloten vraag waarbij ze meerdere opties konden aanvinken. De top 5:

 1. Gevoel
 2. Rondleiding
 3. Onderwijsmethode
 4. Reisafstand
 5. Aanbeveling

Waar ouders op ‘anders’ hebben gedrukt en hun antwoord wilden toelichten, werd wederom de grootte van de klassen benoemd. Daarnaast zat het ook in ‘het gevoel’.

Welke moeite steek je in je schoolgids?

Een schoolgids is verplicht. Maar lezen ouders deze wel? Nou, uit deze groep las meer dan de helft het wel. Een derde heeft het niet gelezen en de anderen wisten het niet meer.

Wat doe jij als school nadat ouders hun kind hebben ingeschreven?

Ik vroeg ouders of ze van voldoende informatie zijn voorzien nadat ze hun kind hebben ingeschreven en voordat hun kind daadwerkelijk naar school gaat. In sommige regio’s moeten kinderen al rondom hun eerste levensjaar worden ingeschreven.

68% van de ouders gaf aan dat ze voldoende informatie hadden ontvangen. Pfew! Bij 21% van de ouders was dit niet het geval. Ook hier wordt wel getipt over het persoonlijke contact dat ouders wensen te hebben. Er zitten ontzettend veel kansen in deze fase, zeker in het kader van ouderbetrokkenheid. Daarover lees je meer in ebook met tips (hier wordt momenteel aan gewerkt). Ook ouders geven jou daarin tips hoe je hen ervan kunt verzekeren dat ze een goede keuze hebben gemaakt.

Nog heel even…

Een paar demografische gegevens. Bij de start van het onderzoek had ik een fout gemaakt bij vraag om de leeftijd van ouders. Hier kan ik dus geen betrouwbare gegevens aan verbinden. Het lijkt er in elk geval op dat de meeste ouders tussen de 30 en 40 jaar oud waren.

Veruit de meeste ouders kwamen uit Noord- en Zuid-Holland. Daarna waren Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant goed vertegenwoordigd. Uit elke provincie was er wel een ouder.

Van 58% van de ouders was het hoogst genoten opleidingsniveau Hbo. 16% had op het Mbo gezeten en 26% was Universitair geschoold.

Als zij online onderzoek doen, gebruiken zij het vaakst de smartphone. In mijn onderzoek was dat 3 uit de 4 ouders. Toen ik dezelfde vraag met een poll in een LinkedIn post stelde, was dat genuanceerder. Al geven nog steeds veruit de meeste ouders aan het vaakst een smartphone te gebruiken. Mooi feitje om rekening mee te houden.

Ik kan uiteraard de resultaten nog verder splitsen. Om bijvoorbeeld te kijken of het uitmaakt of ouders uit Noord- en Zuid-Holland komen versus de andere provincies: wijken de resultaten dan af? Ik laat dat voor nu in het midden. Mocht er belangstelling voor zijn, laat me dit dan even weten!

Wil je weten wat mijn indrukken en observaties zijn? Lees dan verder.

Tijdens het uitwerken van mijn onderzoek, kwam ik op heel veel tips. Die kun je binnenkort hier downloaden.

Marktonderzoek kun je inzetten om informatie te verzamelen over een markt, product of klant. Het onderzoek wat ik heb uitgevoerd en waar ik over schrijf, is een algemeen onderzoek. Het kan zijn dat de resultaten voor jouw school, stad, dorp of regio anders zijn. Wil je weten hoe ouders jouw school vinden, of heb je een andere vraag voor jouw (doel)groep, dan kun je marktonderzoek inzetten om een antwoord te krijgen.

Heb je een vraag over mijn resultaten, of wil je gewoon kennis maken? Ik maak graag tijd voor je onder genot van een kopje thee of koffie.